2. Bolfánek - místo se srdcem

 >> žáci 1. stupně ZŠ
 >> žáci 2. stupně ZŠ

Historické městečko Chudenice bylo od 12. století sídlem prastarého českého rodu Černínů, který se nesmazatelně zapsal do vzhledu zdejší krajiny. Černínové se po generace starali o rozlehlé lesy, vysazovali překrásné aleje i solitérní stromy a tvořili zcela specifický krajinný kolorit.

Areál Bolfánek se nachází přímo nad městečkem, je obklopen udržovaným lesem s množstvím vycházkových tras, které vedou ke známému arboretu Americká zahrada, Kvapilovým jezírkům, hraběcímu Zámku Lázeň nebo barokní kapli sv. Anny. Ve zdejším výletním hostinci se vaří jen kvalitní domácí jídla a čepuje speciální pivo Poustevník z místního minipivovaru. Děti mohou v přilehlém areálu volně běhat, prohlédnout si rusalčino jezírko, či vyšplhat do chýše ježibaby v koruně stromu.

Bolfánek

Rozhledna Bolfánek je dominantou širokého okolí. Z věže nacházející se na nejvyšším vrcholu lesa Žďár (583 m n.m.) je možné přehlédnout široké okolí a kochat se zdejší malebnou krajinou. Je pozůstatkem kostela údajně založeného na počest Sv. Wofganga, který šel pěšky z Řezna do Prahy vysvětit prvního pražského biskupa, na zpáteční cestě na tomto místě přenocoval a založil kostel.

Karel JungvirthAreál Bolfánek s historickou rozhlednou a Šlépějovou kaplí spravuje spolek Otisk, z.s., které udržuje a chrání kulturní a historické památky na Chudenicku, místní přírodní zajímavosti, obnovuje kulturní slavnosti spojené s ročními obdobími a tradičními kulturními údobími lidského života. Sdružení vede Karel Jungvirth – místní tahoun a vizionář. Člověk, který opustil úspěšné podnikání a začal se věnovat aktivitám, které dávají hlubší smysl.

KAREL JUNGVIRTH ►►►

Vezměte svojí třídu do malebného prostředí s historickým odkazem šlechtického rodu Černínů a poznejte krásy zdejší krajiny. Prožijte společně příjemný den na místě, které má srdce.


Možnosti komentovaných prohlídek:

A.) JEDNOTLIVÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

AREÁL ROZHLEDNY BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÉ KAPLE SV.WOLFGANGA

Obsahuje ucelenou prohlídku celého areálu na Bolfánku ( opěrné kamenné zdi a přístupová historická schodiště k bývalému kostelu, poustevna, Šlépějová kaple, rozhledna Bolfánek ) s výkladem bohaté historie tohoto velice zajímavého místa (legenda o sv.Wolfgangovi , založení Pražského biskupství , barokní poutní kostel sv.Wolfganga (1725-1726), josefínské dekrety a zrušení kostela i vyprávění lidové pověsti o puklé skále a zániku světa.

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 0,5 km , cca 10min prudkým stoupáním.
Celková doba komentované prohlídky : 30min
Cena včetně vstupného na rozhlednu Bolfánek : 40,- kč za žáka
Min. počet žáků 20 , max. 40. Pedagogický dozor zdarma.

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA
Obsahuje komentovanou prohlídku jedné z nejznámějších a nejstarších dendrologických zahrad v Čechách, výklad historie vzniku arboreta a dendrologickou prohlídku se zaměřením na nejznámější dřeviny , české i evropské unikáty ( douglaska tisolistá , dřín květnatý, liliovník tulipánokvětý atd )

Vzdálenost od parkoviště u zámku Lázeň cca 1 km
Celková doba komentované prohlídky cca 1 hod
Cena za 1 žáka : 30,- kč
Min. počet žáků 20 , max. 40. Pedagogický dozor zdarma.


B. ) MALÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA + AREÁL BOLFÁNKU
Pěší komentovaná prohlídka NPP "arboretu Americká zahrada" s vrcholovým výstupem a komentovanou prohlídkou areálu rozhledny Bolfánek.

Délka malého prohlídkového okruhu : 3 km
Celková doba prohlídky : 2 hod
Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu : 60,- kč
Min. počet žáků 20 , max. 40. Pedagogický dozor zdarma.


C. ) VELKÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH
CELÝ "LESNÍ KOMPLEX ŽĎÁR"
Pěší komentovaná prohlídka celého Lesního komplexu ŽĎÁR se zastaveními:
KAROLININY LOUKY, KVAPILOVA JEZÍRKA + RUSALKA, KUCHYŇKA, NPP ARBORETUM AMERICKÁ ZAHRADA, KAPLE SV.ANNY, ROZHLEDNA BOLFÁNEK A ŠLÉPĚJOVÁ KAPLE, ZÁMEK LÁZEŇ S ANGLICKÝM PARKEM.

Délka velkého prohlídkového okruhu : cca 5 km
Celková doba prohlídky : max. 4 hod
Cena za 1 žáka včetně vstupného na rozhlednu : 100,- kč
Min. počet žáků 20, max 40. Pedagogický dozor zdarma.

Pro zorganizování tohoto školního výletu prosím kontaktujte Ing. Markétu Janotovou na telefonním čísle 774 411 097
nebo e-mailem info@dckwest.cz.

Ušetřete si čas a starosti, nechte přípravu výletu na nás.
Těšíme se na spolupráci s vámi.

<<< zpět na nabídku