ZÁŽITKY U NÁS - DCK West

Jsme tu proto, abyste poznali náš region

Díky internetu a kreativním mobilním aplikacím si dnes téměř každý dokáže zjistit potřebné informace pro svou cestu na kterékoliv místo na světě, dokáže si snadno zajistit ubytování, rezervovat jízdenku, vyhledat nejlevnější letenku, má přístup k recenzím stovek lidí, kteří místo nebo službu navštívili nebo využili před ním.

Jedna věc však modernímu turistovi, který touží se blíže seznámit s místem, na které přijel, stále chybí.

Přímý kontakt s někým místním, kdo zná daný region, protože v něm žije, kdo zná místní kulturu, mentalitu lidí, kdo dokáže předat víc, než jen prostá fakta a popis historie. Kdo nechá turistu nahlédnout pod pokličku, kdo dá region "ochutnat" a pomůže konkrétní místo poznat více smysly. Kdo k běžným informacím přihodí rodinnou historku, obrázek ze své paměti, příběh ze života. Kdo podá nejen výklad, ale i prožitek. Kdo umožní turistovi být na chvíli součástí komunity poznávaného regionu, vesnice, určité profese.

Zážitky u nás - Pošumaví

A právě takovýto místní lidé z Pošumaví se společně rozhodli založit družstvo, které následně získalo také koncesi cestovní kanceláře. Jeho úkolem je zprostředkovávat kontakt moderních turistů z města s místními "průvodci regionem." Funguje tak, aby vydělávalo jen tolik, kolik je nezbytně nutné pro jeho provoz. Snaží se o to, aby mezi turistou a místními bylo co nejméně překážek, vč. těch finančních. Družstvo se orientuje na představení venkova prostřednictvím zážitkových programů, pobytů, průvodcovaných prohlídek či netradičních zájezdů. Dokáže připravit program šitý na míru dle vkusu i finančních představ každého zákazníka.

Kdo za vznikem družstva stojí

Ivo ŠašekIng. Ivo ŠAŠEK, CSc. se již řadu let věnuje venkovu a různým formám jeho rozvoje, oblasti zemědělství či ochraně životního prostředí, a to v roli tzv. místního aktéra v řadách občanské společnosti, neziskového sektoru. Stál u zrodu mnoha aktivit, které přispěly k rozvoji regionu Klatovska a Pošumaví. Pomáhal zavádět princip Leader založený na vzájemné spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Zakládal obecně prospěšnou společnost Úhlava, která se stala významnou místní organizací v oblasti celoživotního vzdělávání, a podílel se na otevření pobočky distančního střediska České zemědělské univerzity v Praze. V dnešní době se věnuje také propagaci regionálních potravin, podpoře místních farmářů a drobných producentů, anebo rozvoji venkovského cestovního ruchu a prezentaci místního kulturního dědictví. Je manažerem MAS Pošumaví.

Jan Kavale, fotografJan KAVALE pracuje od 90. let jako fotograf Šumavy na volné noze. Vydal řadu obrazových i povídkových knih s tématikou historie Šumavy. Od roku 2007 fotografuje pro časopis Vítaný host na Šumavě a v Českém lese. V roce 2009 zakládá občanské sdružení Lamberská stezka, které sdružuje 6 nejvýznamnějších obcí bývalého panství Lamberků. Pro svoji znalost historie tohoto šlechtického rodu se stává zároveň průvodcem a předsedou sdružení. Spolupracuje s muzeem Šumavy v Kašperských Horách v oblasti historie těžby šumavského zlata.

Ing. Jaroslav LSTIBŮREK žije spolu s manželkou na kraji lesy obklopené vesnice Pasečnice, nedaleko od Domažlic, v podhůří Českého lesa. Téměř patnáct let se zabývá chovem včel, navazuje tak na včelaření svého dědečka. On i manželka vystudovali Potravinářskou fakultu při VŠCHT se zaměřením na nápoje vyrobené kvašením. Jaroslav Lstibůrek absolvoval včelařskou školu, kde v současnosti i vyučuje. Jako lektor Společnosti nástavkových včelařů také přednáší, publikuje v odborných časopisech a poskytuje poradenství v oblasti kvašených nápojů. Za kvalitou svých výrobků si manželé Lstibůrkovi mohou stát hlavně díky tomu, že veškeré činnosti zajišťují sami. Chtějí, aby tyto jejich výrobky přinášely radost všem stejně tak jako jim, a aby bylo jejich zákazníkům jasné, že je připravují s láskou.

Radka Žáková, www.plzenskonakole.czIng. Radka ŽÁKOVÁ, editorka regionálního informačního cykloportálu www.plzenskonakole.cz a členka pracovního týmu národního cyklokoordinátora. Věnuje se popularizaci cyklistiky na regionální i národní úrovni, zkušenosti sbírá v ČR i ze zahraničních stáží a projektů (Německo, Švýcarsko). Na Plzeňsku organizuje oblíbené pravidelné cykloprohlídky – vyjížďky na kole s průvodcem za místními zajímavostmi. Je autorkou a editorkou populárního seriálu cyklovýletů, které vycházejí již třetím rokem v DENÍKu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Připravuje projekty pro podporu cykloturistiky, píše články a dlouhodobě se věnuje tématu parkování kol. Na kole průvodcuje hlavně ve svém kraji, ale i v zahraničí. Mluví česky, slovensky, anglicky a částečně francouzsky.

Mgr. Jana LOJDOVÁ, tři desítky let pracuje jako učitelka, současně se věnuje ručním pracím, které nejen sama provozuje, ale zároveň působí jako lektorka kurzů zaměřených na rukodělné výrobky. Sedm let se jako lektorka podílela na Kreativním světě, účastnila se Řemeslně-výtvarné show v Německu (Habischried), získala certifikaci Českého systému kvality služeb v oblasti Vzdělávací služby v oblasti tradiční řemeslné výroby.

Jiří ŠtěpánekIng. Jiří ŠTĚPÁNEK, vystudovaný ekonom, který se po revoluci rozhodl vrátit ke svému řemeslu a začal podnikat jako řezník. Domácí klobásky a jiné zabijačkové pochutiny stejně jako maso již ve své klatovské provozovně Řeznictví Štěpánek vyrábí jen příležitostně. Rád a s humorem to ale zájemcům předvede a přitom je i mnohé naučí. Se svojí řeznickou postavou i humorem možná někomu připomene Švejka. Okusit, jak se dělá špekáček nebo dokonce zkusit si klasickou práci řezníka se tak v jeho podání stává dobrou zábavou plnou vtipných situací.

Jana BŘEZINOVÁ se 30 let věnuje chovu a výcviku koní Kinských v malé rodinné stáji Legacy Buršice. Kromě chovu koní se věnuje výcviku jezdců s hlavním zaměřením na kvalitní základní výcvik a drezurní ježdění. Je kvalifikovaná instruktorka jezdectví a její jezdecká stáj je uvedena na seznamu oficiálních jezdeckých škol (takzvaná pasportizace) u České jezdecké federace. Věnuje se i výcviku dětí od 5 let. Její koně se zúčastňují parkurových a drezurních závodů, parforsních honů a mnoha přehlídek a veřejných prezentací koní Kinských, jak v ČR, tak i v zahraničí. Její klisna Legacy Kinská se umístila v anketě „O nejkrásnějšího koně České republiky 2010“ na 2. místě. Mimo jiné získala i četná chovatelská uznání a má vlastní sportovní výkonnost.

Mgr. Veronika KOČÍ vede Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum v Žihobcích a pracuje jako průvodce pro cestovní kancelář Intertrans, kde provází poznávací, cyklistické a lyžařské zájezdy v destinacích Německo, Rakousko, Maďarsko, Anglie - Londýn, Itálie – Sardinie a v zimě francouzské savojské Alpy. Doplňkovou činností je jí pak průvodcovská činnost pro ČSAD Sušice a NP Šumava v rámci projektu Dostupná Šumava, který je určen pro seniory a osoby se sníženou mobilitou. Průvodcování, Šumava a Pošumaví a cestování obecně jsou jejím životním hobby a zájmem. Mluví česky, slovensky, anglicky, částečně německy.

Na fungování družstva se podílí také ostatní členové:
Ing. Markéta Janotová
Ing. Jan Kolář
Milan Poláček
Ing. Tomáš Zelený, PhD. (Šumavaprodukt, s.r.o.)
ENVIC, z.s.
Ing. Karel Baumruk (Obec Žihobce)
Ing. Jan Špilar
Zámek Hrádek, s.r.o.
Ing. Pavel Vondráček
Milena Levorová
Železnorudsko, s.r.o.
Ing. Vladislav Smolík

Zážitky u nás - Pošumaví

Zážitková cestovní kancelář je řádně pojištěna proti úpadku u Union pojisťovny, a.s.