Zážitky na Šumavě > Poznávej Pošumaví > Na cestách krajinou... Za památnými stromy Vimperska

Na cestách krajinou... Za památnými stromy Vimperska

Poetický výlet z Plzně v rámci cyklu Na cestách krajinou.

skladem


cena: 400,- Kč


I cesta může být cíl… a cílem může být cesta. Chcete-li, vydejte se s námi na cestu, která nebude jen překonáním vzdálenosti, ale bude vnímáním krás, které samotnou cestu provázejí a vlastně tou cestou jsou. V tomto poklidném výletu se vydáme za staletými památnými stromy Vimperska. Budeme si vyprávět o významu a kultu stromů v českých zemích i o současné problematice starých stromů v krajině. Navštívíme ale i další místa, která dělají naši zemi tak krásnou a pestrou - kostelík na návrší, starý židovský hřbitov i synagogu a spatříme výhled, k němuž se stoupá po skále, vzhůru k nebesům…

„Na cestách krajinou...“ je cestovatelský koncept, kde cíl není až na konci cesty, ale cesta samotná je tím cílem. Jsou to poklidné výlety, s časem na vnímání krásy české krajiny jako celku, i v jejích nejjemnějších detailech. V této cestě „Za památnými stromy Vimperska“ se vydáme za staletými pamětníky, jejichž semínka začala klíčit i před mnoha set lety. Projdeme starou zámeckou alejí, spočineme pod korunou lípy, jejíž větvoví až k zemi sahá a člověk tam připadá si jak v chrámu gotickém. Postojíme před lípou, jejíž kmen má obvod téměř dvanáct metrů a kořeny své do země noří již přes půl tisíce let. Ale i další stromy staré v tomto kraji navštívíme.

Po cestě si budeme vyprávět o významu a kultu stromů v zemi našich hraničních hor i o aktuální problematice péče o staré stromy v krajině. O jejich dřívějším a dnešním významu, duchovní úloze v historii našich předků i praktickém významu v sakrální i užitné architektuře, o původní i nové úloze stromů podél cest... a... a hlavně se ale těchto stromů budeme moci dotknout, pohlédnout do jejich korun a představit si, jak hluboko kořeny se do černé země noří za podzemními prameny vody čisté...

Na této cestě však nespatříme jenom krásu stromů, ale i půvabný kostelík v návrší nad obcí, starý židovský hřbitov, skálu s dobrodružnou cestou k vyhlídce do nivy říčky Volyňky a podíváme se i do staré synagogy, která přežila všechny časy zlé a s novým tisíciletím povstala jako bájný pták fénix. To vše je ale pouze jen část z cesty, na kterou se můžeme společně vydat. Chcete-li se podívat, jakými místy můžeme jít, pusťte si naši video pozvánku právě k této cestě.

VIDEOPOZVÁNKA ►


Tuto cestu připravil a provádí:
Václav ČUBR, 29 let, Plzeň. Již několik let pracuje v plzeňském sdružení ENVIC, které například pořádá oblíbené Plzeňské farmářské trhy. Ve sdružení má na starosti oblast krajina a veřejný prostor, což je i jeho osobním zájmem. Linkou jeho studií bylo krajinářství a svého času studoval v šumavském Vimperku. V krajině, zejména pak na Šumavě tak strávil a tráví mnoho času, pracovně i soukromě.

V oblasti krajiny se věnuje zejména krajinné estetice a z tohoto krajinářského pohledu jsou vedeny i tyto výlety „Na cestách krajinou“. Za sdružení ENVIC je autorem turistických projektů „Plzeňský okruh“, „Krajiny památné“ , kde jsou představovány zaniklé osady Šumavy a Bavorského lesa právě z pohledu krajinné estetiky a spolu s kolegy pracoval na velkém projektu odborného vzdělávání, kde měl na starostí právě oblast Krajina a veřejný prostor.

Má rád naši zem, její krajinu, kterou rád prochází, fotí ji a natáčí. Poslouchá instrumentální hudbu, zejména pak Mika Oldfielda. Rád o krajině vypráví, o její kráse i technických záležitostech, které užívání krajiny doprovází. Více o průvodci zde.

Další informace ke konceptu „Na cestách krajinou“ naleznete na webu ENVIC a nejaktuálnější informace na facebooku „Na cestách krajinou...“.

základní informace mapa zážitku
Platnost voucheru

květen 2017

Lokalita

Plzeňský kraj, Vimpersko

Město - adresa konání

obce Čkyně, Hradčany, Bošice, Bohumilice a Sudslavice

Rezervace termínu

tel. 608 307 436

Doba trvání

8 hodin

Počet možných účastníků

8 - 15 osob